Vissza a főoldalra Fejléc kép: gyümölcspálinkák

Feltöltendő dokumentumok

Tisztelt Pályázó!

A pálinkavédjegyre olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek működése megfelel a hatályos élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Az Ön vállakozásának HACCP domunentumai nagy valószínűséggel tartalmazzák azokat az információkat, amelyek a regisztrációhoz szükségesek. A regisztráció egyszerűsítése érdekében javasoljuk, hogy juttassa el hozzánk HACCP dokumentumait, melyek átvizsgálását követően visszajelzünk az esetleges hiánypótlási igényünkről. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem küldi meg a HACCP dokumentumokat, kérjük, hogy az alábbi folyamatok leírását a dokumentumokra támaszkodva szíveskedjék megadni.

Önellenőrzés
(Az önellenőrzés tartalmának leírása)

Az önellenőrzés minden élelmiszervállalkozóra vonatkozó törvényi elvárás, amit az Európai Uniós jog is kötelezővé tesz. A csatolható (feltölthető) dokumentum lehet egy érvényes belső eljárás vagy egy vezetői jóváhagyás mellett megfogalmazott rövid, tömör leírás arról, hogy biztosítja a pályázó a pálinka termék jogszabályi megfelelőségét a gyümölcsbeszerzés lépésétől kezdődően. Minden egyszerű belső feljegyzés, füzet meghivatkozható, annak rövid tartalmának jelzésével.

Kitöltött formanyomtatványok, feljegyzések másolatát a „Belső ellenőrzés" pontban töltheti fel.


Higiénia és gyártási gyakorlat
(Jó higiéniai és gyártási gyakorlat tartalmának leírása)

A megfelelő higiéniai állapot biztosítása és a megfelelő technológia alkalmazása minden élelmiszer-vállalkozóra vonatkozó törvényi elvárás, amit az Európai Uniós jog is kötelezővé tesz. A csatolható (feltölthető) dokumentum lehet egy érvényes belső eljárás (pl. Higiéniai Szabályzat és/vagy Takarítási Utasítás) vagy egy vezetői jóváhagyás mellett megfogalmazott rövid, tömör leírás arról, hogyan biztosítja a pályázó a jó higiéniai és gyártási gyakorlat működtetését. Minden egyszerű belső feljegyzés, füzet meghivatkozható, annak rövid tartalmának jelzésével.

Kitöltött formanyomtatványok, feljegyzések másolatát a „Belső ellenőrzés" pontban töltheti fel.


Belső ellenőrzés

Ebben a pontban tehető meg egy-egy kitöltött belső ellenőrzési, felügyeleti lap másolatának bemutatása, ami bizonyítja a „Az önellenőrzés tartalmának leírása” és „Jó higiéniai és gyártási gyakorlat tartalmának leírása” pontban leírtakat.


Szakmai továbbképzés
(A munkatársak számára biztosított szakmai felkészítés, rendszeres továbbképzés biztosítási módjának leírása)

Rövid leírás arra nézve, hogy milyen szakmai továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai részére a pályázó (pl. éves oktatási terv, karrierterv, stb.)


Tétel nyomonkövetés
(A tétel nyomonkövetési eljárás tartalmának leírása)

Rövid leírás arra nézve, hogy egy adott pályázatra benyújtott legyártott tétel hogyan kerül azonosításra, hogyan tárolják a végső kiszerelésig, és hogyan lehet mind a belső mind a külső mozgatás során a terméktétel forgalmazásba került egyedeit azonosítani, nyomonkövetni (palackonként milyen azonosítót tartalmaz, arról hogyan vezetnek nyilvántartást, hogyan követik a forgalomba helyezést, stb).


Nyomonkövetésben szereplő feljegyzések

Ebben a pontban tehető meg egy-egy kitöltött belső nyomonkövetési lap másolatának bemutatása, ami bizonyítja a „A tétel nyomonkövetési eljárás tartalmának leírása” pontban leírtakat.


Panaszkezelés, vevői reklamáció
(Panaszkezelési, vevői reklamáció kezelési gyakorlat tartalmának leírása)

Rövid leírás (vagy meglévő eljárás csatolása) arra nézve, hogyan történik a panaszkezelés a vevői jelzések kiértékelése, kezelése, stb.


Tanúsított irányítási rendszer
(Ha van tanúsított irányítási rendszer, akkor tanúsítvány feltöltése)

Minőségirányítási, élelmiszerbiztonsági vagy egyéb szabványos vagy önkéntes rendszerek tanúsításának, igazolásának hivatalos dokumentum másolatát lehet csatolni, amennyiben ilyen van.


A gyümölcs ökológiai gazdálkodásból származik?
(Amennyiben ökológiai gazdálkodásból származó gyümölcsből készült a tétel, akkor a tanúsítvány feltöltése)

Amennyiben a pályázott tétel „bio”, kötelező a tanúsítvány feltöltése, amelynek érvényességi dátumának lejártát követően a  feltöltést meg kell majd ismételni.